ZAWODY SZYMANOWICE 2016

 
OGÓLNO POLSKIE ZAWODY KARPIOWE  03-06 SIERPIEŃ 2017     ZALEW SZYMANOWICE
KLUB KARPIOWY GORZYCE

gfgv
                                                       REGULAMIN
1. Zawody Ogólno Polskie Towarzyskie, zgłoszenia drogą email                      klubkarpiowy1975@wp.pl podając w treści imię i nazwisko, miasto-team, jakie reprezentujecie oraz numer telefonu, decyduje kolejność zgłoszeń uczestnik zawodów obowiązkowo musi posiadać zezwolenia na wędkowanie na wodach PZW ( nie obowiązuje opłata na zbiorniki wydzielone okręgu pzw tbg) uczestnicy z poza okręgu Tbg posiadający aktualne zezwolenia w swoich okręgach nie ponoszą dodatkowych opłat,osoby bez aktualnych składek pzw chcące uczestniczyć w zawodach obowiązkowo we własnym zakresie zobowiązane są do wniesienia stosownych opłat zezwalających na wędkowanie niezrzeszonym na Zalewie Szymanowice opłata 4 dniowa
2.Zawody rozgrywane w drużynach 2 osobowych 2 wędki na osobę
3. Łowienie dozwolone jest tylko na gruntowe zestawy karpiowe przy użyciu metody włosowej, zakazuje się stosowania metody spławikowej, drgającej szczytówki i pozostałych metod połowu za wyjątkiem metody, o której mowa wyżej
4. Przynęta dowolna na włosie, wykluczając przynęty zwierzęce
5. Zezwala się na nęcenie każdym rodzajem zanęty bez chleba i ziemniaków
6. Na łowisku zezwala się na używanie pontonów łodzi zdalnie sterowanych, postawienie tylko 2 markerów na drużynę                             
7. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb, środka do odkażania ran dużego podbieraka karpiowego oraz worków do przechowywania ryb.(do przechowywania ryb służą wyłącznie worki karpiowe, przy czym każda ryba musi znajdować się w osobnym worku).Amur jest ważony natychmiast po zgłoszeniu sędziemu po złowieniu i wypuszczony
8. Pływanie pontonem w dzień oraz w nocy,
DOZWOLONE TYLKO W KAMIZELCE RATUNKOWEJ
- wypłynięcie bez kamizelki skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją drużyny. Modele zdalnie sterowane mogą być używane w dzień i w nocy
- wypływać w nocy można tylko i wyłącznie po uprzednim poinformowaniu sędziego .
(każdy z uczestników otrzyma tel. do sędziego)
9. Ryby zaliczane do klasyfikacji KARP AMUR minimum 3 kg
10. Ważenie ryb minimum trzy razy dziennie amury natychmiast po zgłoszeniu do sędziego
Karpie należy przechowywać w workach karpiowych w wodzie jeden worek jedna ryba
Komisja sędziowska będzie pojawiać się na stanowiskach po wcześniejszym zgłoszeniu o złowieniu ryby
11. Zawody rozstrzyga suma masy złowionych ryb przez poszczególne zespoły, w razie takiego samego wyniku o zwycięstwie decyduję mniejsza ilość złowionych ryb przez team, w razie takiej samej ilości o zwycięstwie decyduje największa wagowo złowiona ryba przez team
12. Za największą rybę zawodów uważa się rybę o największej wadze.
13. Podczas trwania zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji "fair play"
14. Stanowisko może być opuszczone przez dwóch zawodników tylko i wyłącznie
wtedy gdy wszystkie zestawy będą wyciągnięte z wody.
15. W przypadku nie porozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt sędziemu
lub organizatorowi, którzy spór rozstrzygną.
16. Każdy zawodnik w trakcie oraz po zakończeniu zawodów, zobowiązany jest do posprzątania swojego stanowiska, zabrania ze sobą śmieci w przypadku niespełnienia powyższego warunku, organizator na wniosek sędziego ma prawo zdyskwalifikować taką drużynę, bez znaczenia na miejsce zajęte w zawodach . Organizator zapewnia duże worki na śmieci.
17. W przypadku nie przestrzegania regulaminu sędzia ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub drużynę.
18. Za ważenie odpowiedzialny będzie organizator - sędzia, ryby będą ważone tylko wagą dostarczoną przez organizatora
19.Każda drużyna otrzyma kartę startową takie same dla każdej drużyny będzie miał sędzia, złowione ryby będą zapisane w obu kartach z podpisami sędziego i drużyny Każdy zawodnik po zważeniu podpisuje się na karcie połowu, jednoznacznie akceptując wpis do karty, po odejściu sędziego nie ma żadnych zmian/reklamacji
20. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć na stronie
www.klubkarpiowygorzyce.pl & oficjalnej stronie koła nr15 Gorzyce http://www.pzw.org.pl/3313/
21. Raz wniesione startowe nie podlega zwrotowi. Startowe zostanie zwrócone niezwłocznie w przypadku odwołania w/w imprezy
22. W uzasadnionych sytuacjach, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu przed, lub w trakcie trwania zawodów, o czym niezwłocznie poinformuje biorące udział w zawodach zespoły
23. W sytuacjach spornych decydujący głos należy do organizatora i sędziego a ich decyzja jest ostateczna
24. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem lub dyskwalifikacją drużyny (decyzję podejmuje organizator), w każdym przypadku dyskwalifikacji żadne koszty nie zostają zwrócone zawodnikom
25. Organizator zapewnia obiad w piątek,sobotę,niedzielę na zakończenie
26.Całość kosztów uczestnictwa w organizacji zawodów przeznaczona na catering nagrody puchary. Nagradzamy trzy pierwsze miejsca oraz łowcę największej ryby (za największą rybę uznaje się największą wagę jednej ryby zaliczanej do zawodów)
27. Zgłoszenie udziału w zawodach oznacza pełną akceptację                    powyższego regulaminu. 

Czerwona linia wyznacza drogę do miejsca zbiórki jadąć od Klimontowa.
Punkt zaznaczony kolorem zielonym to miejsce zbiórki i zakończenia zawodów.
Linia żółta oznacza teren rozgrywania zawodów.
 

Program
1.Zbiórka zawodników 03 sierpień 2017 godz. 14.00 przywitanie sprawdzenie listy obecności
2.Omówienie stanowisk i regulaminu
3.Losowanie stanowisk (pierwsze losowanie ustali kolejność losowania natomiast drugie docelowe stanowiska zawodów)
4.Rozjazd na stanowiska około godz.14.45
5.Przygotowanie stanowisk sondowanie nęcenie znakowanie łowisk od godz.15.00 do 17.00
6.Oficjalne rozpoczęcie zawodów godz.17.00
7.Zakończenie rywalizacji 06.08.2017 godz.14.00
8.Ogłoszenie wyników wręczenie nagród godz.14.30-15.00 Pożegnanie
 
 

OGÓLNO POLSKIE ZAWODY KARPIOWE SZYMANOWICE 03.06-sierpnia-2017

  •  LISTA STARTOWA OTWARTA OD DNIA 16.02.2017 WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIA NIE SĄ WAŻNE
  • OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC DO 14 DRUŻYN
  • KOSZT UCZESTNICTWA W ORGANIZACJI ZAWODÓW KARPIOWYCH 300 zł                    OD DRUŻYNY
  • WPŁATA KOSZTÓW UCZESTNICTWA ORGANIZACJI ZAWODÓW WĘDKARSKICH DO DNIA 30.06.2017   NA PODANY W EMAILU ZWROTNYM NR. KONTA
  • W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY DO WYŻEJ WYMIENIONEJ DATY ZGŁOSZONA DRUŻYNA Z LISTY GŁÓWNEJ TRACI PRAWO STARTU LISTA STARTOWA BĘDZIE UZUPEŁNIANA Z LISTY REZERWOWEJ
  • O KOLEJNOŚCI NA LIŚCIE STARTOWEJ DECYDUJE DATA ZGŁOSZEŃ NA EMAIL  klubkarpiowy1975@wp.pl

 

Znajdź nas na Facebooku